2018-10-sog

Det byrjar å kallast og den første snøen har kome på toppane. Det tyder større forbruk av straum. Prisane har relativt sett gått ned i september og det kan gjera at vi får meir normale prisar for oktober. Men du må likevel rekna med at straumutgiftene i oktober vert noko høgare enn for september.