2018-08-sog

Straumprisane i august er høgare enn normalt fordi det har vore lite nedbør i sommar. Det dreg seg òg mot kaldare tider og det tyder at straumforbruket òg vil auka. Alt i alt tyder dette at du kan oppleva ein noka høgare rekning enn normalt for august.