predictions_how-eng

HVORDAN UTARBEIDES PROGNOSER

Prognosene utarbeides med grunnlag i historisk forbruk for hver strømmåler. Inn i analysene benyttes det timesmålt forbruk (kWh). Deretter benyttes det ulike modeller for å lage prognosene fram i tid.

Det innhentes også informasjon om spot pris på strøm som det også lages prognoser av. Forbruksdata (kWh) og spotinformasjon gir tilsammen tallene som presenteres i prognosene.