settings-nno

INNSTILLINGAR

Endre profil

Knappen Endre profil opnar opp skjermbiletet der du kan endra passord, oppdatera namn og telefonnummer og annan informasjon om brukaren din.

Språk

Det er mogleg å endra språk på alle tekster og dokument som er i bruk i app’en ved å velja språk frå lista.