registrer-nno

 

NY BRUKAR

Når du skipa ein brukar, må du fylla ut informasjonen i skjermbiletet.  Grunnen til at du må skriva fødselsdato er at det tyding  noko for opptening av straum til straumkontoen din. Mobilnummeret vert nytta for å kunna gje deg informasjon om kundetilhøvet ditt og mann/kvinne informasjonen gjer at du får riktig type avatar (bilete på brukaren din). Samla gjer informasjonen som vert oppgjeve nedanfor deg ein betre tenester frå applikasjonen ved at innhaldet kan tilpassast betre.

Informasjonen i skjermbiletet kan endrast når du har oppretta brukaren din ved å velja Innstillingar på hovudmenyen.