convert_from_kwh_to_other_sizes-nor

KONVERTERING AV KWH TIL DUSJMINUTTER

Fra dinside.no og Enova.no er det beregnet at det trengs 5,58 kWh for å varme opp vannet som skal til  for en 10 minutters dusj. Med en sparedusj trenger vi 50% mindre. Vi bruker dette til å beregne hvor mange minutter en bruker kan dusje med bruk av gratis opptjent kWh .

Det brukes altså 5.58 kWh for å dusje 10 minutter. Da bruker vi 0,558 kWh per minutt. Siden vi bruker 50% mindre strøm med sparedusj bruker en sparedusj 0,558 / 2 = 0,279 kWh per minutt.

Hvis en person har 480 kWh på strømkontoen, kan personen dusje i 480/0,558 = 860 minutter med vanlig dusjhode, og med sparedusj 480 / 0.279 = 1720 minutter.

Litt enkelt kan vi si at pris på en kWh i Norge er kr 1,-. Da koster en dusj på 10 minutter  ca kr 5,- med vanlig dusjhode og ca kr 2,50 med sparedusj.