2018-07

Juli er sommermåneden hvor vi kanskje er noen uker vekke fra boligen og hvor strømforbruket normalt er redusert. Imidlertid er det lite vann i vannmagasinene og strømprisen er relativt høy for å være på denne tiden av året. Resultatet av dette er at strømregningen din i juli kan bli noe lavere enn i juni, men antakelig noe høyere enn for juli 2017.
Les mer