2018-09-sog

September kan gje første nattefrost og straumforbruket aukar. Prisane på straum er framleis høgare enn normalt på denne tida. Straumrekninga di vil antakeleg verta noko høgare enn normalt.