convert_from_kwh_to_other_sizes-nno

KONVERTERING AV KWH TIL DUSJMINUTT

Frå dinside.no og Enova.no er det rekna ut at det trengst 5,58 kWh for å varma opp vatnet som skal til  for dusje i 10 minutt. Med ein sparedusj treng ein 50% mindre. Dette vert brukt til å rekna ut kor mange minutt ein brukar kan dusja med bruk av gratis opptent kWh .

Det vert altså brukt 5.58 kWh for å dusja 10 minutt. Då brukar vi 0,558 kWh per minutt. Sidan vi brukar 50% mindre straum med sparedusj brukar ein sparedusj 0,558 / 2 = 0,279 kWh per minutt.

Dersom ein person har 480 kWh på straumkontoen, kan personen dusja i 480/0,558 = 860 minutt med vanleg dusjhovud, og med sparedusj 480 / 0.279 = 1720 minutt.

Litt enkelt kan me seia at pris på ein kWh i Noreg er kr 1,-. Då kostar ein dusj på 10 minutt  ca kr 5,- med vanleg dusjhovud og ca kr 2,50 med sparedusj.